CONTACT US

Bestyrelsesuddannelse for medlemsvirksomheder i DFA – landbrugsselskaber og leverandører

Aarhus BSS og Danish Farmers Abroad (DFA) udbyder i samarbejde en bestyrelsesuddannelse, der er skræddersyet til at styrke bestyrelsesarbejdet i medlemsvirksomhederne – både for landbrugsselskaber og leverandører.

Verden er under konstant forandring, og det stiller store krav til arbejdet med strategi og fremtidens organisation, samtidig med at effektivitetshensyn kræver et stærkt fokus på økonomi og risikostyring. Det stiller øgede krav til bestyrelsens arbejde. På uddannelsen får I viden og redskaber, der kan styrke jeres bestyrelsesarbejde.

Det er målet, at I allerede under forløbet arbejder med at styrke og udvikle jeres egen bestyrelse, og der bør derfor deltage minimum to medlemmer fra bestyrelsen. På den måde sikres det også, at bestyrelserne får en fælles referenceramme til det videre bestyrelsesarbejde.

Som eksempel er Modul 1 tilrettelagt således, at bestyrelserne under emnet strategisk forretningsudvikling anvender redskaber og viden til at kortlægge deres egen forretningsmodel og diskutere de forskellige særlige strategiske udfordringer med udgangspunkt i deres egen virksomhed.

Der arbejdes med udgangspunkt i et visuelt redskab (Business Model Canvas), som Center for SMV har anvendt og testet i 3 store forskningsprojekter.

Under forløbet vil du arbejde med følgende emner:
- De juridiske pligter, rettigheder og ansvar.
- Strategisk forretningsudvikling, herunder de særlige strategiske temaer som digitalisering, FN’s 17 verdensmål, arbejde med aktuelle strategiske udfordringer og muligheder.
- Forventningsafstemning mellem ejerskab og bestyrelse.
- Arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse.
- Bestyrelsens arbejde med at sikre den rigtige organisation af virksomheden.
- Bestyrelsens ansvar for økonomien: rapportering og risikostyring.
- Det effektive bestyrelsesarbejde: forretningsordenen, årshjul, dynamisk dagsorden, mv.
- Det dynamiske bestyrelsesarbejde: samarbejdet i bestyrelsen og formandens rolle som bestyrelsesleder.
- Kompetenceafklaring og rekruttering.
- Evaluering af bestyrelsens værdiskabelse.
- Generationsskifte/salgsmodning.
Se programmet for de 5 moduler her

Teori på praksis / praksis på teori

Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der inddrages løbende virksomhedscases – herunder deltagernes – således, at der sikres et samspil mellem nyeste teori og best practice.

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen giver dig også mulighed for at videndele og diskutere problemstillinger med andre bestyrelser.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelser, der er tilknyttet virksomheder under DFA – både landbrugselskaber og leverandører.

Uddannelsens længde og deltagernes forberedelse

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af 5 moduler, hvor 1. modul afholdes på Aarhus BSS og de resterende 4 moduler afholdes som to internater a to dage på Comwell Kellers Park i Børkop – internaterne er med henblik på at styrke netværket og videndeling mellem deltagerne.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til modulerne. Der forventes et pensum på dansk på ca. 50-60 sider pr. undervisningsdag. Pensum vil bestå af kapitler fra bogen ‘SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt’ (2018) og andet materiale. Bogen er inkluderet i deltagergebyret og fremsendes til deltagerne i god tid inden første undervisningsdag.

Uddannelsesansvar og undervisere

Temaet af undervisere, består af professorer og praktikere, der er specialister i bestyrelsesarbejde og har viden om såvel små og mellemstore virksomheder som landbrugsselskaber. Dermed sikres samspil mellem nyeste teori og best practice.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Danish Farmers Abroad.
Mette Neville

Mette Neville

Professor, ph.d.
Juridisk Institut
Centerleder for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS. Hun forsker bl.a. i bestyrelsens værdiskabelse og er ansvarlig for bestyrelsesuddannelserne ved Aarhus BSS, herunder Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er og Bestyrelsesuddannelse for andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder. Hun arbejder desuden med bestyrelsesudvikling i andelsvirksomheder.

Hun er sammen med Carsten Fode forfatter til bogen “SMV bestyrelsen – hele vejen rundt”.
87 16 49 17
Carsten Fode

Carsten Fode

Advokat
Kromann Reumert
Adjungeret professor
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Carsten Fode er strategisk sparringspartner på bestyrelsesuddannelsen og betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS samt Carl Hansen og Søn A/S.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Carsten har sammen med Mette Neville skrevet bogen “SMV bestyrelsen – hele vejen rundt”.
38 77 43 44

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad is an association for Danish agricultural companies abroad. The association has ongoing membership growth and includes now 58 members having activities in 44 countries.
CONTACT US
Gyldenrisvej 11
6854 Henne
Tlf. +45 4037 2379
info@danishfarmersabroad.dk
Website: Georgi.dk
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram